آخرين اطلاعات مربوط به ٢٨/٠٩/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:٠٠
ذرت دانه9712انبارشجاع(ن)  ١٣,٥٠٠    ٣,٥٠٠ذرت دانه9712انبارمرزبان(ن)  ١٢,٧٥٠    ٢,٧٥٠پتروشيمي اميركبير  ١٤,٤٤٣    ٢,٧٢٩بيمه آرمان  ١,٠٠٠    ١٨٨لوله و تجهیزات سدید  ١١,٠٠١    ١,٣٢٦سرمايه گذاري جامي  ٢,٤٧١    ٢٢٨الحاوی  ٤,١٢٧    ٣٧٨عمران نائين  ٥,٥٠٠    ٥٠٠پشم‌ بافي‌ توس  ١١,٥٦٩    ١,٠٥١بانك ايران زمين  ١,٤١٩    ١٢٥
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
ارز
سكه
شاخص هاي جهاني
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: (٣,٠٦٣.٢٥)   ارزش: ١٥٦,٠٨٣.١٥
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
ذرت دانه9712انبارشجا... ١٣,٥٠٠ ٣,٥٠٠ ٣٥
ذرت دانه9712انبارمرز... ١٢,٧٥٠ ٢,٧٥٠ ٢٧.٥
پتروشيمي اميركبير ١٤,٤٤٣ ٢,٧٢٩ ٢٣.٣
بيمه آرمان ١,٠٠٠ ١٨٨ ٢٣.١٥
لوله و تجهیزات سدید ١١,٠٠١ ١,٣٢٦ ١٣.٧١
سرمايه گذاري جامي ٢,٤٧١ ٢٢٨ ١٠.١٦
الحاوی ٤,١٢٧ ٣٧٨ ١٠.٠٨
عمران نائين ٥,٥٠٠ ٥٠٠ ١٠
پشم‌ بافي‌ توس ١١,٥٦٩ ١,٠٥١ ٩.٩٩
بانك ايران زمين ١,٤١٩ ١٢٥ ٩.٦٦
 • اخبار بازار سرمایه
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي

صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2014 Sarmaye & Danesh Asset Management Co. all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com