آخرين اطلاعات مربوط به ٣٠/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٠٨
شيشه سازي مينا  ٢,٣٩٢    ١,١٧١سيمان قاين(تقدم)  ٥,٣٧٦    ٢,٤٩٠داروسازي سبحان انكولوژي(تقدم)  ١٩٢    ٦٠سرمايه گذاري سايپا  ٧٧٧    ٩٨گروه بهمن  ٨٢٨    ٩٨پتروشيمي‌ اصفهان  ٥,١٢١    ٥٨٥شوکو پارس  ٥,١١٢    ٤٧٣سیمان غرب آسیا  ٨١٥    ٧٥سيمان كردستان(تقدم)  ٣٤    ٣سرمايه گذاري و توسعه خوزستان  ٤,٤٦٩    ٣٣٥
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
ارز
يكصد ين ژاپن ٣,٩١٧ ٦٧
ريال عربستان ١,١٦٤ ٤
دلار آمريكا ٤,٣٦٥ ١٥
پوند ٥,٧٣٣ ٣٠
يورو ٥,١١٩ ٥٠
درهم امارات ١,١٨٨ ٤
دلار كانادا ٣,٣١٩ ٢٥
سكه
يك بهار آزادي ٢,٧٣٤,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠
نيم بهار آزادي ١,٤٠٣,٠٠٠ ٤٥,٠٠٠
طرح جديد ٢,٩٩٩,٠٠٠ ١٣٣,٠٠٠
ربع سكه ٧٢٧,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠
شاخص هاي جهاني
Djstoxx 50 ٣,٤٦٠ ٣
FTSE 100 ٧,٦٧٨ ٥٢
Nikkei ٢٢,٦٩٧ (٢٢٤)
S&P 500 ٢,٨٠١ (٨)
Dow Jones ٢٥,٠٥٨ (٦١)
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: ٥١٨.٩٢   ارزش: ١٠٨,٢٩٥.٥٢
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
شيشه سازي مينا ٢,٣٩٢ ١,١٧١ ٩٥.٩
سيمان قاين(تقدم) ٥,٣٧٦ ٢,٤٩٠ ٨٦.٢٨
داروسازي سبحان انكول... ١٩٢ ٦٠ ٤٥.٤٥
سرمايه گذاري سايپا ٧٧٧ ٩٨ ١٤.٤٣
گروه بهمن ٨٢٨ ٩٨ ١٣.٤٢
پتروشيمي‌ اصفهان ٥,١٢١ ٥٨٥ ١٢.٩
شوکو پارس ٥,١١٢ ٤٧٣ ١٠.٢
سیمان غرب آسیا ٨١٥ ٧٥ ١٠.١٤
سيمان كردستان(تقدم) ٣٤ ٣ ٩.٦٨
سرمايه گذاري و توسعه... ٤,٤٦٩ ٣٣٥ ٨.١
 • اخبار بازار سرمایه
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي

صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2014 Sarmaye & Danesh Asset Management Co. all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com