آخرين اطلاعات مربوط به ٢٨/٠٧/١٣٩٧ ساعت:  ١١:٠٥
جزئيات خبر
تاريخ :١٦:٠٩:٥٤ -  كارگزاري : 
عنوان خبر : كتاب مجموعه قوانين و مقررات بورس كالا منتشر شد منبع خبر : پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
محتوي: متفرقه  
براي نخستين بار مجموعه قوانين و مقررات بورس كالاي ايران در قالب يك جلد كتاب انتشار يافت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا) و به نقل از بورس كالاي ايران، كتاب مجموعه قوانين و مقررات اين بورس در پاسخ به نياز فعالان بازار جهت دسترسي آسان به كليه قوانين مرتبط و ضوابط حاكم بر فعاليت بورس كالاي ايران و ايفاي بخشي از وظايف اين شركت كه همانا آموزش و فرهنگ سازي مرتبط با فعاليت هاي اين بورس براي تسهيل ، بهبود و گسترش داد و ستد مي باشد، گردآوري و انتشار يافته است. همچنين وجود چنين مجموعه منسجمي مي تواند امكان مقايسه، نقد و ارائه پيشنهادهاي منطقي و عملي را براي بهبود قوانين و مقررات مربوطه بيش از پيش فراهم نمايد. بر اساس اين گزارش، كتاب مجموعه قوانين و مقررات بورس كالاي ايران در ٤١٦ صفحه مشتمل بر چهارفصل مي باشد كه فصل اول آن به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي كه به صورت مستقيم با عملكرد بورس كالاي ايران در ارتباط مي باشد،پرداخته است. فصل دوم كتاب نيز دربرگيرنده آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي قوانين مذكور است. مصوبات و مقررات مربوط به معاملات در بورس كالاي ايران نيز مفاد فصل سوم اين كتاب را تشكيل مي دهد. فصل پاياني كتاب نيز در خصوص مقررات مربوط به تخلفات و حل و فصل اختلافات فعالان بورس كالاي ايران است.
Copyright © 2014 Sarmaye & Danesh Asset Management Co. all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com